Libanon


The Rock Eternal Church -järjestön pakolaiskeskukseen Beirutiin saapui vuoden 2014 aikana yli 5000 pakolaista Syyriasta ja Irakista. Keskuksessa ihmisille jaetaan hätäaputarvikkeita, joihin kuuluvat akuutisti sairaiden ja pitkäaikaissairaiden hoitamiseen tarvittavat lääkkeet. Kustantamalla keskuksessa jaettavat lääkkeet yrityksenne helpottaa merkittävästi pakolaisten vaikeaa elämäntilannetta.