Israel

Israeliin muuttaneille juutalaisille RN-järjestö jakaa elämän perustarvikkeita Beit Hallel-seurakunnan avustuksella. Työ laajenee vauhdilla.Israeliin palaa juutalaisia eri puolilta maailmaa ja suuri osa ruoka-avusta kanavoituukin maahanmuuttajille. Beit Hallel -seurakunnan ruoanjakokeskuksia on kaksi. Ashdodissa ruokaa on jaettu jo vuosia, mutta vuoden 2019 alusta lähtien ruokakeskus on perustettu myös lähelle Gazan rajaa Ashkeloniin.

Israeliin palaa juutalaisia eri puolilta maailmaa. Pakolaiset tulevat Israeliin, mutta elämä ilman ruokaa, kielitaitoa, työtä, ystäviä ja oikeutta terveyspalveluihin on taistelua kuukausien joskus jopa vuosien ajan. Eräs apuasaavien ryhmä ovat keskitysleireiltä selviytyneet vanhukset ja muut vähäosaiset ikäihmiset  Ruokkikaa Nälkäiset ry:n säännöllinen tuki mahdollistaa kuukausittain noin 600 hädänalaisen auttamisen.

Toinen avustuskanava Israelissa on Global Aliyah- järjestö.
Global Aliyahin missiona on auttaa juutalaisia palaamaan Israeliin. Etenkin konfliktialueilta paenneet tarvitsevat kipeästi niin juridista kuin aineellistakin apua. RN-varoilla Global Aliyah hankkii maahantulijoille ruokaa. Järjestön edustaja Albert Veksler toteaa Israelissa olevan kymmeniä tuhansia juutalaisia ilman perusoikeuksia.Tule mukaan auttamaan heitä uuden elämän alkuun uudessa kotimaassa.