Israel

Israeliin muuttaneille juutalaisille RN-järjestö jakaa elämän perustarvikkeita Beit Hallel-seurakunnan avustuksella. Yhteistyö on kestänyt lähes 10 vuotta. Seurakunta elää v 2020 herätyksen keskellä ja se sai alkunsa humanitaarisen avun myötä. 
Israeliin palaa juutalaisia eri puolilta maailmaa ja suuri osa ruoka-avusta kanavoituukin maahanmuuttajille. Beit Hallel -seurakunnan ruoanjakokeskuksia on kaksi. Ashdodissa ruokaa on jaettu jo vuosia, mutta vuonna 2019 ruokakeskus perustettiin myös lähelle Gazan rajaa Ashkeloniin.

Israeliin palaa juutalaisia eri puolilta maailmaa, suurin osa nuoria perheitä. He ovat tehneet rohkean ratkaisun ja muuttaneet Israeliin, mutta selviytyäkseen tarvitsevat apua arkeensa. Elämä ilman ruokaa, kielitaitoa ja työtä on taistelua kuukausien joskus jopa vuosien ajan. 
Yksi apuasaavien ryhmä ovat keskitysleireiltä selviytyneet vanhukset ja muut vähäosaiset ikäihmiset  Ruokkikaa Nälkäiset ry:n säännöllinen tuki mahdollistaa kuukausittain noin 600 hädänalaisen auttamisen.