Israel

RN-järjestö jakaa elämän perustarvikkeita Beit Hallel-seurakunnan avustuksella. Yhteistyö on kestänyt lähes 10 vuotta. Seurakunta elää v 2022 herätyksen keskellä ja se sai alkunsa humanitaarisen avun myötä. 
Beit Hallel -seurakunnan ruoanjakokeskuksia on kaksi. Ashdodissa ruokaa on jaettu jo vuosia, mutta vuonna 2019 ruokakeskus perustettiin myös lähelle Gazan rajaa Ashkeloniin.

Maahanmuuttajista suurin osa on nuoria perheitä. He ovat tehneet rohkean ratkaisun ja muuttaneet Israeliin, mutta selviytyäkseen tarvitsevat apua arkeensa. Ukrainan sodan aikana  Ukrainan juutalaisia on tulvinut Israeliin hakemaan turvaa. Elämä ilman ruokaa, kielitaitoa ja työtä on taistelua. 
Toinen apuasaavien ryhmä ovat keskitysleireiltä selviytyneet vanhukset ja muut vähäosaiset ikäihmiset. 
Korona-epidemia koetteli Israelia kovakouraisesti. Yhteiskunta jouduttiin sulkemaan kahdesti ja työttömien määrä räjähti vuonna 2021. Työmäärä kasvoi tuntuvasti, koska apua jouduttiin jakamaan kotioville. Onneksi talkoolaisia oli riittävästi. Nyt ruunjako sujuu jo normaalisti.  Ruokkikaa Nälkäiset ry:n säännöllinen tuki mahdollistaa kuukausittain noin 400 hädänalaisen auttamisen.


Heinäkuussa 2021 työ Israelissa laajeni Nasaretiin. Home of Jesus the King -seurakunta on arabikristittyjen seurakunta, joka jakaa ruokaa niin hädänalaisille arabeille kuin juutalaisillekin. Avuntarvitsijoita riittää Nasaretissakin. 

Kiitos avustasi yllättäin epätoivoiseen tilanteeseen joutuneille perheille!