Kenia

Ruokkikaa Nälkäiset tekee yhteistyötä Star of Hope- järjestön sekä Oasis -klinikan kanssa Kenian Mombasassa.

Star of Hope ylläpitää kahta esikoulua, kahta peruskoulua sekä ammattikoulua. Kouluprojektin piirissä on yhteensä reilut 800 lasta. Kouluille on hankittu lahjoitusvaroilla myös vuohia ja lehmä ruokaturvan parantamiseksi. Tehdään yhdessä Kenian slummilapsille parempi tulevaisuus!

Oasis-klinikka tekee AIDSin vastaista työtä auttaen hiv-tartunnan saaneita äitejä ja lapsia. Klinikka tekee valistustyötä, järjestää lääkärintarkastuksia ja rokotuskampanjoita maaseudun kylissä sekä jakaa sairaille heidän tarvitsemiaan lääkkeitä. Klinikan sosiaalityöntekijät tekevät työtä hiv-positiivisten naisten elämän parantamiseksi ja heidän syrjintänsä lopettamiseksi. Vuonna 2015 apua saaneita potilaita oli 141 917. Ruokkikaa Nälkäiset- järjestö huolehtii klinikan ruoka -ja lääkehankinnoista. Tervetuloa mukaan tekemään sairaiden ihmisten elämästä elämisen arvoista!