ISRAEL

Joulukuu

Ashdodin yhteistyöseurakunnasta saatu kiitoskirje:
Rakkaat Beit Hallel -seurakuntalaiset. Kiitos avustanne ja huolenpidostanne. Haluan sydämestäni kiittää ruokapaketeista, joita olemme saaneet. Olen yksinhuoltaja ja yritän selviytyä minimipalkalla. Olen taloudellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa. Toivon, että jatkossakin saisin teiltä tukea ja ruoka-apua.

Kiitollinen Tatiana


Syyskuu

Ruokkikaa Nälkäiset ruokkii säännöllisesti vähäosasia Israelissa Ashdodin, Ramlen ja Askhelonin kaupungeissa.
Ruokkikaa Nälkäiset on lähettänyt ylimääräisen 10 000 euron avustuksen Israeliin kriisin keskelle.


Heinäkuu

Beit Hallel -seurakunta, jonka kanssa Ruokkikaa Nälkäiset toimii yhteistyössä, avasi uuden ruoanjakokeskuksen Ashkeloniin.


Kesäkuu

Ramlen kaupunki, joka tunnetaan uudessa testamentissa Lyddana on tänä päivänä yksi tukea tarvitsevista kaupungeista Israelissa. Kaupungilla on huono maine, johtuen kasvavasta huumekaupasta ja rikollisuudesta.  Marraskuusssa 2012 Ramlessa paikallinen seurakunta avasi uuden ruoanjakokeskuksen, jossa yhteistyössä uskovien arabien kanssa autetaan vähäosaisia. Monet ovat pelastuneet ja saaneet sieltä konkreettista apua. Tarpeisiin nähden annettava apu ei riitä. Uusi Ramlen keskus tarvitsee kipeästi varoja.

Albert Veksler 
Huhtikuu

Tänään 7.4.2013 Holokaustin muistopäivänä haluamme kiittää Ruokkikaa Nälkäiset - järjestöä antamastanne ruoka-avusta juutalaisille Israeliin. Apunne ei ole ainoastaan tervetullutta vaan korvaamatonta tänä aikana, jolloin monissa maissa antisemitismi jälleen nostaa päätään. Me  juutalaiset, Holokaustin uhrit, emme koskaan unohda Holokaustin kauhuja.

Israel on tänä päivänä 200 000 keskitysleiriltä selviytyneen koti ja monet heistä elävät edelleen vaikeissa olosuhteissa. Nämä ihmiset ovat vanhoja ja sairaita ja joutuvat lisäksi taistelemaan taloutensa kanssa. Valtiolta saamansa rahallinen apu riittää vuokraan, mutta siitä jää vain vähän ruokarahaa.
Kiitämme sydämestämme antamastanne säännöllisestä avusta keskitysleireiltä selviytyneille, Venäjältä maahan muuuttaneille, entisille ghettojen  ja keskitysleirien vangeille.
Jumala siunatkoon teitä!

Albert Veksler
Aleksander Berman
Hazit haKavod, Holokaust-uhrien tukijärjestö


Maaliskuu


Israelissa keskitysleiriltä selvinneiden vanhusten etuja ajavan säätiön raportti kertoo, että näistä vanhuksista 20% joutuu talvella kärsimään kylmyydestä, neljäsosa heistä kertoo saaneensa tarpeeksi ruokaa mutta valitettavasti huonoa ruokaa ja viisi prosenttia toteaa kärsivänsä ruoan puutteesta.
Pääsiäiseksi Ruokkikaa Nälkäiset varoilla hankitaan ruokaa keskitysleiriltä selviytyneille vanhuksille. On tärkeää pitää huolta näistä vanhuksista nyt, sillä muutaman vuoden päästä monet heistä eivät ole enää keskuudessamme. Haluamme tavoittaa kaikkein köyhimmät ja sairaat, toteaa Albert Veksler.Tammikuu

Ruokkikaa Nälkäiset aloitti säännöllisen avustustyön Israelissa vuonna 2011.
Ruokkikaa Nälkäiset jakaa ruokaa Ashdodin ja Ramlen kaupungeissa Voice of Judah Israel -seurakunnan välityksellä. Ruoka-apua voi hakea arkisin paikallisen seurakunnan ruoanjakokeskuksesta. Tukea saavat erityisesti vanhukset, työttömät ja yksinhuoltajat.