SAMBIA 2013

Joulukuu

Arvostamme suuresti ruoka-apua, mitä Ruokkikaa Nälkäiset/FTN säännöllisesti lähettää tänne Sambiaan. Orpolasten lisäksi olemme ruokkineet vankeja.
Sambiassa perhe/sukulaiset ovat vastuussa vankien ruokkimisesta, koska valtio ei säännöllisesti jaa ruokaa vankiloissa. Suuri osa naisvangeista on naapurimaiden levottomuuksia paenneita siirtolaisia. Monet heistä ovat menettäneet puolisonsa ja sukulaisensa ja lähteneet hakemaan turvapaikkaa Sambiasta mutta ilman asianmukaisia papereita he ovat päätyneet vankilaan. Kiitos  avusta yksinäisille ja hylätyille. Yhdessä voimme auttaa epätoivoisia!

Dave Keating
lähetysssaarnaaja
Lusaka, SambiaLokakuu

Lokakuussa perille saapuneessa lastissa oli ruoan lisäksi myös kirjoja. Moneen orpokotiin perustettiin kirjasto, jotta kirjat palvelisivat mahdollisimman monia lapsia myös tulevaisuudessa. Ilo oli ylimmillään kun lapset tutustuivat materiaallin. Lukemalla uusia tiede, historia - ja maantiedon kirjoja oppilaiden lukemistaito kehittyy, he pääsevät tutustumaan uusiin kulttuureihin ja yleistieto kasvaa. Mukana ollleen hengellisen kirjallisuuden voimin perustettiin pyhäkouluja paikallisiin seurakuntiin.

Dave Keating
Lusaka, SambiaSyyskuu

Ruokkikaa Nälkäiset on sitoutunut yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa ruokkimaan tuhansia lapsia päivittäin orpokodeissa ja kristillisissä kouluissa. Työ Sambiassa on kasvanut tuntuvasti tänä vuonna. Nyt ruokitaan päivittäin 17 000 lasta eri puolilla pääkaupunkia Lusakaa ja sen ympäristössä. Ruokaa jaetaan lähes 50 eri kohteeseen.
Jo kuuden vuoden ajan lähetyssaarnaajapariskunta Dave and Connie Keating ovat vastanneet ruoan hankinnasta, varastoinnista ja jakamisesta. Lähetyssaarnaajat asuvat Lusakassa ja heillä on käytössään iso kuorma-auto, mikä mahdollistaa tehokkaan ruoanjakotyön. Jatkuvasti paikalliset koulut lähettävät anomuksia ja haluavat liittyä RN-ruoanjakoprojektiin.Elokuu

Ruokkikaa Nälkäiset lähettää säännöllisesti ruoka-apua Sambian lapsille. Elokuun 27. päivä lähti myös kontillinen kuivattuja hedelmiä Sambiaan. Tämä terveeellinen lasti lähetettiin  yhteistyössä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa.

 Kesäkuu

Ruokalasti lähetetty yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa Sambian orvoille. Varastot täyttyvät taas ja ruokaa voidaan jakaa lapsille  säännöllisestiToukokuu

Toukokuun alussa Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa lähetti   jälleen uuden ruokakuorman Sambian orvoille. Tämä ruokalasti mahdollistaa ruoanjaon tuhansille lapsille useiksi kuukausiksi eteenpäin.

Ruokkikaa Nälkäiset  yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa on jo vuosia ruokkinut Sambiassa orpokotien lapsia sekä jakanut koululounasta kristillisissä kouluissa. Autettavien lasten määrä on viimevuosina noussut tuntuvasti.

Lähetysaarnaaja Dave Keatingin kiitoskirje:

Kiitämme Ruokkikaa Nälkäiset -järjestöä vuosia jatkuneesta yhteistyöstä. Runsaiden RN-ruokakuormien ansiosta ruokimme tänään 11 000 orpoa ja lisäksi muitakin aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia. Avun piirissä oleville lapsille RN-ruoka on ainoa toivo.

Olemme kerta toisensa jälkeen saaneet todistaa, että pari kuukautta koululounaan aloittamisen jälkeen, kouluun ilmoittautuvien lasten määrä kaksinkertaistuu. Lähes kaikille oppilaille koululounas on päivän ainut ateria. On selvästi myös havaittavissa, että puolen vuoden päivittäisen kouluruokailun jälkeen lapset ovat paljon keskittymiskykyisempiä, aktiivisempia ja poissaolot koulusta loppuvat.


Tällä hetkellä 15 uutta koulua, mikä tarkoittaa tuhansia uusia lapsia, haluaa liittyä mukaan RN-ruoanjakoprojektiin ja jatkuvasti tulee sisään uusia anomuksia.

Kiitos, että yhdessä voimme huolehtia sambian köyhistä. Ilman RN -järjestön ruoka-apua, näillä lapsilla ei olisi tulevaisuutta. Omasta ja lasten puolesta haluan kiittää jokaista tukijaa ja rukoilen Jumalan siunaavan RN-järjestöä jatkossakin tehdessänne työtä köyhimmistä köyhimpien auttamiseksi.


Huhtikuu


Ruokkikaa Nälkäiset yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa on 23.4.2013 lähettänyt avustuslastin Sambian orvoille. Kontti sisältää ruokaa, vitamiineja ja 20 000 koulukirjaa.

Helmikuu

Yhteistyössä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa Ruokkikaa Nälkäiset on lähettänyt helmikuussa ruokalastin, sisältäen 272 000 riisi/vihannes ateriaa Sambiaan Lusakaan. Ruoka jaetaan 35 kristilliseen kouluun ja ja orpokotiin yhteensä 10 800 lapselle. Kun ruokalasti saapuu, se varastoidaan vartioituun varastoon Lusakassa. Viikottain varastosta käsin jaetaan ruoka-apua eri kohteisiin.  Ruoanjaosta paikan päällä vastaavat lähetyssaarnaajat Dave ja Connie Keating.


Tammikuu

Sambia kuuluu maailman kymmenen köyhimmän maan listalle. Neljäsosa maan asukkaista, joita on 11 miljoonaa sairastaa HIV/Aidsia. Etupäässä aidsiin, malariaan ja  koleraan menehtyneet vanhemmat ovat jättäneet jälkeensä arviolta noin miljoona orpolasta.
Ruokkikaa Nälkäiset on yhdessä päätoimisto Feeding the Nationsin kanssa lähettänyt ruoka-apua Sambiaan kristillisiin kouluihin ja orpokoteihin jo useiden vuosien ajan. Ruokaa jaetaan pääkaupungissa Lusakassa ja sen ympäristössä. Tällä hetkellä  avustettavien lasten määrä 35 eri koulussa ja orpokodissa on noussut  yli 10 000.