Israel 2007

Lokakuu 2007

Ruokkikaa nälkäiset -järjestön varapuheenjohtaja Håkan Westergård vieraili Israelissa syyskuussa ja tapasi paikallisen yhteistyötahon Bridges for Peace -järjestön edustajia. Håkan Westergård raportoi Jerusalemista:

Ruokkikaa Nälkäiset on jo jonkin aikaa kanavoinut apua Israeliin nimenomaan maahanmuuttajille. Paikallinen yhteistyötaho Bridges for Peace -järjestö tekee mittavaa ja merkittävää työtä auttamalla uusia maahanmuuttajia sekä myös muita, joita on kohdannut jokin yllättävä katastrofi. Jokainen maahanmuuttaja saa huovan ja heitä autetaan antamalla heille välttämättömimmät taloustavarat, ruokaa, koulutarvikkeita, pesukoneen korjauspalvelua jne.Meitä hämmästytti suuresti kun kuulimme, että Israelissa 40 % lapsista ja 25 % koko väestöstä ei saa tarpeeksi ruokaa. Tässä meillä on Ruokkikaa Nälkäiset järjestönä sekä tärkeä tehtävä että suuri mahdollisuus siunata Israelia. Tehkäämme se tehostuvalla voimalla.Ruokkikaa Nälkäiset jatkaa avustustyötä Israelissa. Yhdessä muiden järjestöjen ja avustuskanavien kanssa voimme antaa merkittävän panoksen erityisesti niiden hyväksi, jotka Jumalan aikataulussa ja suunnitelmassa muuttavat takaisin omaan maahansa Erez Israeliin.

Heinäkuu 2007

Yhteyshenkilömme Bill Stevens raportoi Jerusalemista:

Jos käy Israelissa turistina lomailemassa, ei ehkä näe sitä puoltajuutalaisten arkea, mikä on todellisuutta muun muassa Netanjassa. Asukasluku onsiellä lähenemässä 200 000 ja yli 30 000 on uusia maahanmuuttajia. Pienen ajansisällä on otettu vastaan suuri joukko uusia asukkaita. Uudet maahanmuuttajatovat riippuvaisia viranomaisten avusta ja heidän auttamisensa"tyhjentää" lähes kaikki sosiaaliseen apuun tarkoitetut varat. Enemmänkuin puolet maahanmuuttajista on Etiopiasta, joitakin Venäjältä, Ranskasta,Etelä-Afrikasta sekä lisäksi on pieniä ryhmiä muista maista. Etiopianjuutalaisilla on erityisen vaikea tilanne, koska he ovat eläneet Afrikassasuuressa köyhyydessä eivätkä omaa modernin yhteiskunnan vaatimuksia mitä tuleetyöelämään. Etiopialaisten ei ole helppo edes sopeutua uuteen kulttuuriinIsraelissa.

Viime vuosien kireä taloustilanne vaikeuttaa myös tavallisten juutalaistenarkea. Yhä suurempi joukko perheitä ei pysty hankkimaan itselleen elämänperustarpeita. Koska maahanmuuttajat "nielevät" suurimman osanvaroista, muut ryhmät kuten vanhukset ja invalidit eivät saa tarvitsemaansaapua. Netanjan ongelmat ovat yleisiä niin pienissä kuin suurissakin kaupungeissaIsraelissa, jotka ottavat vastaan suuria määriä maahanmuuttajia.

Maaliskuu 2007

Ariel: Vuonna 1978 Menachem Beginin hallinnon hyväksymänä 40 perhettäasettui Ron Nachmanin johdolla vuoristoalueelle nykyiseen Arieliin. Olosuhteetolivat vaikeat, mutta nämä nykypäivän pioneerit ymmärsivät tarpeen asettuastrategiselle Raamatun Samarian alueelle, nykyiselle Länsirannalle.Kristilliset ryhmät tukevat eri projekteja, jotta Arielin asukkaille voitaisiinluoda suotuisat elinolosuhteet. Olemme kiitollisia, että tämä kaupunki haluaaavata ovensa uusille tulokkaille ja auttaa heitä sopeutumisprosessissa.

Kirjat Ata: Tässä 12 000 uuden maahanmuuttajan kaupungissa on suurimäärä avun tarpeessa olevia. Kirjat Atassa on noin kuusi tuhatta yli 65-vuotiastaasukasta ja 10 prosenttia heistä tarvitsee avustusta. Kaupungin väestöstä12 prosenttia on avun tarpeessa.

Netanja: Afrikkalaisten maahanmuuttajien on vaikea löytää työtä, koskasuurin osa heistä on työskennellyt maatalouden parissa.

Ariel

 • Samarian pääkaupunki
 • Nimi "Jumalan leijona"
 • Perustettu 1978
 • Asukkaita 17 000
 • Maahanmuuttajia 50 %

Kirjat Ata

 • Nimi "Atan kaupunki"
 • Sijainti 13 km Haifasta koilliseen
 • Perustettu 1925
 • Asukkaita 55 000
 • Maahanmuuttajia 12 000

Netanja

 • Nimi filantrooppi Nathan Straussin mukaan
 • Sijanti Välimeren rannalla Haifan ja Tel Avivin välissä
 • Perustettu 1929
 • Asukkaita 200 000
 • Maahanmuuttajia 55 000, joista 10 000 Etiopiasta, 1700 alle 3-vuotiaita

Tammikuu 2007

Israelissa 1,5 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella. Tarpeet ovatsuuret nimenomaan kylissä, joissa maahanmuuttajien osuus asukkaista on jopa40-50 %. Ihmiset yrittävät sopeutua uuteen kotimaahansa ja kamppailevatselviytyäkseen. Kaikille ei löydy työtä. Varsinkin kolmannen maailman maistatulleilla on vaikeuksia hankkia toimeentulonsa.

Ruokkikaa Nälkäiset tekee yhteistyötä Bridges for Peace -järjestönkanssa ja on "adoptoinut" 200 köyhää perhettä ja sitoutunut ruokkimaaanheidät ainakin vuoden 2007 ajan. Koko Kirjat Atan kylä, joka kärsi viime sodanaikana, saa ruoka-avustusta. Kylä sijaitsee Haifasta koilliseen Pohjois-Israelissa.Lisäksi 81 perhettä Arielissa Tel Avivista itään saa ruokaa. Netanjassa Tel Avivinja Haifan välisellä rannikkoalueella pidetään huolta 19 perheestä.

Käytännön ruoanjako tapahtuu yhteistyössä paikallisen kaupungintyöntekijöiden kanssa. Projekti on saanut julkisuutta lehdistössä ja kaupunginviralliset tiedonannot ovat informoineet kaikkia kyläläisiä kristittyjenponnistuksista auttaa juutalaisia.

Lester Sumrall mainitsee Jumalalta saamassaan näyssä: Mene ensisijaisestialueille, missä on nälänhätää ja anna heille ruokaa. Anna ruokaa ja vaatteitamyös pakolaisille, jotka palaavat Israeliin, sillä he ovat menettäneet kaiken.Siunaa Aabrahamin lapsia, sillä minun laupeuteni seuraa heitä.