Kenia 2006

Kilibasi, lokakuu 2006

Kilibasi kuuluu Kwalin maakunnan nälänhätäalueeseen ja sijaitseeKilibasi-vuoren kupeessa. Matka Mombasasta sinne kesti noin neljä tuntiaAfrikan huonoja teitä pitkin. Lopulta saavuttiin kylään, jossa meidät ottisydämellisesti vastaan uusi pastori. Kilibasiin oli nimittäin muutamakuukausi sitten Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön antamilla varoilla rakennutettuseurakunta. Kirkko on ruoka-avun jakopaikka ja kristittyjen tukikohta noitienvaltaamalla alueella. Uusia kristittyjä opetetaan rukoilemaan ja pyytämäänapua elävältä Jumalalta ja he ovat saaneet nähdä Jumalan tekevän suuriaihmeitä. Pastori kertoi, että vähitellen seudun ihmiset ovat uskaltautuneethakemaan apua kristillisestä seurakunnasta.

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön ruoka-apua ja lääkkeitä jaettiin tälläkinkertaa. Ainakin 500 lasta rokotettiin. Evankelioimiskokous pidettiin janoin 40 ihmistä antautui Jeesukselle. Päivä oli pitkä ja raskas, mutta mielioli korkealla. Jokainen kylä on Jumalalle tärkeä. Hän voi muuttaa kokonaisenkylän kohtalon, kun ihmiset kääntyvät Hänen puoleensa. Näin on käynyt myösKilibasissa.

Päivi Sarjasto

Makwala, lokakuu 2006

Makwala oli ensimmäinen paikkakunta rannikon kuivuusalueella, jonneRuokkikaa Nälkäiset -järjestö vei hätäapua. Kävin tutustumassa tilanteeseen,ja oli ilo huomata, että tilanne oli ratkaisevasti parempi sitten projektinalkupäivien. Seudulla oli alkanut sataa, puissa näkyi lehtiä ja nurmikko olivihreää. Seurakunnassa oli 100 aikuisjäsentä ja 200 lasta. Oli rohkaisevaanähdä uuden kristillisen sukupolven kasvavan giriama-heimon keskuudessa.

Lähestyessämme paikkaa ylistyslaulu kuului kauas ja kirkko oli täynnä väkeä.Se oli uutta, kun kyseessä oli pitkään noitien valtaama seutu. Paikalla odottiviisi vaikutusvaltaista kyläpäällikköä. Heidän suosiollinen suhtautumisensa jaläsnäolonsa tarkoitti sitä, että kaikki seudun ihmiset olivat tervetulleitahakemaan apua kirkolta ja liittymään uuteen seurakuntaan.

Paljon lääkkeitä ja vaatteita jaettiin. Kirkolle oli kerääntynyt satojaihmisiä ja 50 halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Tapasin myös vanhan miehen,joka kulki Raamattu kädessään ja kiitti Jumalaa. Jeesus oli parantanut hänetvaikeasta vatsakivusta ja vuosien unettomuudesta. Tämä mies oli myös antanutmaapalstan, jolle kirkko rakennettiin.

Päivi Sarjasto

Kilibasi, kesäkuu 2006

Kilibasiin valmistui uusi kirkkorakennus kesäkuussa 2006.

Mtwapa, maaliskuu 2006

Yksi avustuskohde ovat aidsia sairastavat lapset ja aikuiset. Keniassakuolee päivittäin 700 ihmistä aidsiin. Zion Community Clinic lähettäätyöntekijöitä auttamaan sairaita ja etsimään uusia, kärsimään hyljättyjä ihmisiäMtwapassa. Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön varoilla klinikalle on ostettu lehmiä,jotta näitä ihmisiä voidaan ruokkia päivittäin.

Makwala, helmikuu 2006

Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön toimesta Makwalaan perustettiin helmikuussa2006 kristillinen seurakunta nimeltä Betlehem Makwala Church. Uusiseurakunta toimii paikallisen pastorin johdolla. Hän joutui aikaisemminkävelemään kirkolle aamuin illoin yli tunnin matkan. Tämän vuoksi hänellerakennettiin kirkkorakennuksen yhteyteen oma huone, jotta hän voisi tehdätyötään tehokkaammin. Satoja ihmisiä on pelastunut ja pelastuu jatkuvasti.Monet palvovat nyt Jeesusta vainajien henkien sijaan.

Ihmiset ovat rukoilleet Jumalalta sadetta ja he ovat saaneet kokea Jumalanvastaavan rukouksiin. Alueella on satanut ja he ovat voineet alkaa kylvää jaodottaa satoa. Pastori Paul Makwalasta kertoi, että lähes jokainen seurakuntaantullut kyläläinen oli sairas tai demonien sitoma. Jeesus on parantanut javapauttanut monia.

Makwala, tammikuu 2006

Keniaan julistettiin katastrofitilanne vuoden 2006 alussa. Nälänhätäalueitaoli useita. Ruokkikaa Nälkäiset -järjestö on toiminut tammikuusta 2006 lähtienKeniassa Bamban alueella Makwalassa. Tällä köyhällä rannikkoseudulla harjoitetaanvahvaa noituutta, sillä alue on Kenian noitavoimien keskus. Viime kuukausienaikana ruoka- ja lääkeapua on jaettu myös Kilibasin alueella. Seudun asukkaista69 % elää köyhyysrajan alapuolella.

Mombasassa sijaitsevan Jesus Celebration Center -seurakunnan näkynä onruokkia nälkäisiä Bamban alueella ja perustaa sinne kristillisiä seurakuntia.Yhteistyössä tämän suuren 20 000 jäsenen paikallisseurakunnan jalähetystyöntekijöiden Pia Lindin ja Kirsi Nyrhisen kanssa Ruokkikaa Nälkäisetjakaa ruokaa, lääkkeitä, vaatteita ja Raamattuja.

Seuraavassa yksi niistä monista ihmeistä, joita yhteyshenkilömme saivattodistaa:

Kiertelimme Bamban alueella, kartoitimme tilannetta ja veimme ruokaa niille,jotka ovat liian sairaita tullakseen hakemaan ruokaa. Tapasimme vanhan miehen,joka asui luhistuvassa bambumajassa vaimonsa kanssa. Hän oli kovin sairas jaheikko, ei pystynyt liikkumaan eikä puhumaan. Heillä ei ollut ruokaa eikälääkkeitä. Annoimme heille syötävää, huovan, puhdistimme miehen haavat jarukoilimme hänen puolestaan. Kun palasimme alueelle seuraavalla viikolla hänkäveli meitä vastaan, puhui ja kiitti Jumalaa parantumisihmeestä, jonka olisaanut kokea!