Rekisteriseloste

Henkilötietolain(523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Ruokkikaa Nälkäiset ry (Y-tunnus 0844847-5)
Lindforsinkatu 2 2.krs, 33720 Tampere
Puh 045-319 5533

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Päivi Sarjasto
Lindforsinkatu 2 2.krs, 33720 Tampere
045- 319 5533
info@ruokkikaanalkaiset.fi

3. Rekisterin nimi
Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön jäsenrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on lahjoittajatietojen ylläpito, markkinoinnin hoitaminen, palvelun kehittäminen ja lahjoittajasuhteiden hoitaminen.Tiedotamme lahjoittajillemme miten heidän lahjoittamansa varat on käytetty ja informoimme, missä tarve on kulloinkin erityisen suuri.

5. Rekisterin sisältö
Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:
Nimi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Lahjoitustiedot
Roolit (esim lahjoittaja, yhdistyksen jäsen)
Jäsensuhteen päättymistiedot

6.Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat rekisteröidyn yhteydenotot puhelimitse, postitse, verkkopalvelun kautta tai rekisteröidyn jäsenyyteen liittyvät tapahtumat.

7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta jäsenten henkilötietoja ulkopuolisille.

8.Tietojen korjaaminen ja poistaminen
Tietoja voidaan oikaista ja täydentää sekä poistaa rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta jäsensuhteen loppumisen vuoksi.
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa Ruokkikaa Nälkäiset ry:n lahjoittajarekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

9.Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisterin käyttäjää sitoo salassapitovelvollisuus. Ruokkikaa Nälkäiset -järjestön aineisto on suojattu palomuurilla.
Järjestelmään pääsy edellyttää rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikeiden salasanojen syöttämistä. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain rekisteristä vastaavalla henkilöllä.

10. Kielto-oikeus
Ruokkikaa Nälkäiset-järjestön rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi  -tms tarkoitukseen sekä myös turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Jos henkilö ei toivo meiltä postia, hän voi kieltää sen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.