Tietoa järjestöstä

Ruokkikaa Nälkäiset ry toimittaa ruokaa ja muita elämän perustarvikkeita erityisesti maihin, joita on kohdannut nälänhätä tai erilaiset katastrofit. Noudatamme toiminnassamme kansainvälisesti hyväksyttyjä katastrofiavun periaatteita. Apua annetaan tasapuolisesti etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta. Katastrofitilanteessa huomioidaan erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmisryhmät. Paikallisten kristillisten seurakuntien ja organisaatioiden luottohenkilöt ostavat tarvikkeet Suomesta lähetetyillä varoilla raportoiden rahojen käytöstä kuukausittain. Valmis jakeluorganisaatio takaa sen, että Ruokkikaa Nälkäiset ry:n kuluprosentti pysyy pienenä. Järjestö ei edusta mitään tiettyä kirkkokuntaa tai seurakuntaa. Yhteistyötä tehdään kaikkien kristillisten tahojen kanssa niin Suomessa kuin kohdemaissakin. Kokemus, tieto ja taito takaavat sen, että avustustoiminnan eri vaiheissa toimitaan korkeiden eettisten periaatteiden mukaisesti. Tehokkaan valvonnan ansiosta vältytään väärinkäytöksiltä ja apu saadaan nopeasti perille. 
Ruokkikaa Nälkäiset ry toimii yhteistyössä kansainvälisen   Feeding The Nations  -hätäapujärjestön kanssa. Järjestöllä on pitkä kokemus avustustyöstä katastrofialueilla yli 60 maassa eri puolilla maailmaa.  http://feedingthenations.org/

Ruokkikaa Nälkäiset ry:n toimipiste sijaitsee Tampereella. Yhdistyksellä on yksi kokoaikainen työntekijä. Suomen työstä vastaa hallitus, joka koostuu eri kirkkokuntia edustavista jäsenistä. Vuosikokouksessa 26.3.2022 puheenjohtajaksi valittiin pastori Arto Mäkinen. Muita hallituksen jäseniä ovat Tia Nuutinen, Ville Männistö, Päivi Mahkonen, Ismo Backman ja Steven Sumrall.  Suomesta käsin järjestö on auttanut hädänalaisia  vuodesta 1989 lähtien. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme voidaksemme ruokkia nälkäisiä ihmisiä myös Suomessa.

Auttaminen ei aiheuta sinulle välttämättä lainkaan ylimääräistä rahanmenoa. Avainajatuksena on, että jokainen suomalainen voi luopua muutamasta ateriasta viikossa ja antaa säästyneen summan nälkäänäkevien ihmisten auttamiseksi. Yhden lämpimän, ravitsevan aterian saa kohdemaissamme muutamalla kymmenellä centillä!